En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
 voetafdruk versus ImPACT
Bevolking
Quotering
Nieuws

ImPACT model

Dit model is een andere maat voor de ImPACT die de mens op het milieu heeft.

Het model zegt (in het Engels):

I(mpact) is the m(ultiplication) of P(opulation) x A(ffluence) x C(onsumer behaviour) x T (echnology).

  • Impact is dus de impact van de mens op het milieu
  • Population het bevolkingsaantal, wereldwijd gemeten of per land
  • Affluence is een maat voor de welvaart, meestal gemeten als inkomen, bruto nationaal product. Dit is in het begin een lastige om te snappen. En bruto nationaal product is een discutabele maat. Maar het is de best gedocumenteerde maat die we hebben. En eigenlijk is het zo simpel als wat: als je meer geld hebt verbruik je meer en is je impact op het milieu groter. Als je geen geld er voor hebt, dan maak je die vliegvakantie ook niet.
  • Consumer behaviour is het bewust milieuvriendelijk gedrag, bijvoorbeeld het kopen van (meestal duurdere) biologische producten, of het nemen van de trein in plaats van de auto.
  • Technology is tenslotte de vervuiling, ofwel technologische inspanningen om met minder vervuiling te gaan produceren, bijvoorbeeld efficiĆ«nter voedsel produceren, of duurzamere elektriciteitsproductie.

De trend van de gegevens (uitgewerkt voor CO2 uitstoot ten gevolge van verbruik van fossiele energie) is niet anders dan in het voetafdruk model. Zie Voetafdruk versus Impact.

De CO2 uitstoot gaat steeds nog omhoog, hetgeen vooral een gevolg is van een toenemend aantal mensen en de toenemende welvaart. De C en de T (streven naar zuiniger gedrag en technologische inspanningen) kunnen dit omhoogstuwende effect niet compenseren.

Ginkelduin

Op het weekend Ginkelduin (september 2007) "discussie in de tent" van GroenLinks, is tijdens een workshop over de bevolkingsproblematiek een korte lezing gehouden door Albert Perdeck, waarin dit model kort wordt uitgelegd.

Het gehele verslag van deze workshop, bevat naast een korte samenvatting van de workshop zelf 4 bijlagen (het is 15 pagina's lang, pdf 708kb):

  • Lezing van Ab Perdeck over ImPACT model
  • Milieumanifest 1970
  • State of the planet in 2007 volgens Dennis Meadows (uit Pugwash nieuwsbrief)
  • Artikel Jacques van Nederpelt, demograaf en deelnemer workshop, over overbevolking in Nederland

Case study

Er wordt in de lezing een grafiek getoond waarin de invloed van de vier factoren in een "case study" duidelijk te zien is:

grafiekimpact

De gemiddelde jaarlijkse groei van de mondiale CO2 uitstoot (i) was tussen 1950 en 1990 ongeveer 3%. De stijging van de populatie (p) en van de welvaart (inkomen of affluence a) waren hier vooral debet aan.

Van 1990 tot 1997 was de gemiddelde groei (i) drastisch gedaald, tot ongeveer 0,5%. Dankzij milieubewuster gedrag (c) en technologische inspanningen (t). Door voortdurende groei van welvaart (a) en populatie (p) blijft de impact echter groeien.

Meer informatie in