En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
Bevolking
 Historie
 Volksbeving
Quotering
Nieuws

Bevolking

Overbevolking aanpakken voor effectieve milieupolitiek

Op deze en volgende pagina's probeer ik mijn argumenten voor de noodzaak van het brengen van het aspect bevolking in de politiek te verwoorden.

Een belangrijk deel van de analyse is gebaseerd op het Voetafdrukmodel. De bruikbaarheid van dit model wordt door sommigen betwist. Ook ik ben me ervan bewust dat de mondiale voetafdruk slechts een model van de werkelijkheid geeft. Dat maakt de gegevens echter niet minder verontrustend. Naar mijn stellige overtuiging geven de gegevens van de mondiale voetafdruk eerder een onderschatting dan een overschatting van de werkelijkheid.

Een wellicht preciezer, maar minder integraal, model is het ImPACT model. De grondslag van dit model is makkelijk te volgen, maar de gedetailleerdere artikelen vereisen meer studie. Echter wel zeer de moeite waard.

In de historische beschouwing staat het Rapport Muntendam uit 1976 centraal. Tot die tijd was praten in de politiek over bevolkingsaantal heel normaal. Eind jaren 70 is het helaas misgegaan en is het onderwerp politiek taboe geworden. Bij de complete politiek, de linkse partijen incluis, en bij de milieubeweging. Een lacune, blinde vlek, die nodig moet worden hersteld.

In het gedeelte Volksbeving formuleer ik mijn kritiek op het boek van Fred Pearce, dat in 2009 bij uitgeverij Jan van Arkel verscheen.