En / en / en / en
Voetafdruk model
 Ecuador
ImPACT model
Bevolking
Quotering
Nieuws

Ecologische Voetafdruk

Zie voor uitleg over de voetafdruk op de volgende sites:

  • www.voetafdruk.eu, de Nederlandse site waar je zelf een quickscan kunt doen, van je persoonlijke voetafdruk. De Kleine Aarde, met name Jan Juffermans, propageerde het voetafdrukmodel in Nederland. Jan Juffermans doet dit nog steeds, nu onder andere met de Werkgroep Voetafdruk Nederland. Deze werkgroep is ook een partnerorganisatie van (onderstaand) footprintnetwork. Zie ook het eBook Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?.
  • www.janjuffermans.nl, zijn persoonlijke website, met ook artikelen over de voetafdruk.
  • footprintnetwork, internationale site met veel uitleg over de mondiale voetafdruk, en overzichtsgrafieken per land van voetafdruk en "biocapacity" (vraag en draagvlak). Meer grafieken, van 1961 tot 2007, maar geven nog steeds een goed beeld, zijn ook te vinden bij voetafdruk.eu/
  • Van groot belang is ook het Living Planet Report. (via de voetafdruk site).