Trainingen spraakherkenning
Herkenningsprobleem opgelost
Wisselen tussen vensters (taken)
Programma's besturen met spraakherkenning
Handenvrij programmeren
Commando's aanpassen
Natpython

Cursus spraakherkenning

QH software, training & advies (Quintijn Hoogenboom) geeft adviezen over spraakherkenning, en traint mensen op de werkplek.

In het algemeen kunt u met een kortdurende training van twee dagdelen goed uit de voeten. Het eerste dagdeel om op gang te komen en het tweede om de puntjes op de i te zetten.

De trainingen worden vrijwel altijd bij de klant thuis of op de werkplek gegeven, zodat de eigen werkplek direct optimaal wordt ingericht, en eventuele problemen bij de installatie kunnen worden opgelost.

Na een eerste training kan een vervolgadvies/training ook op afstand worden gegeven.

Van 1999 tot 2010 heb ik (Quintijn) deze trainingen op freelance basis gegeven voor achtereenvolgens Kompagne, rdgKompagne en inTAAL. Ik bied deze trainingen nu zelfstandig aan, maar werk in voorkomende gevallen samen met AVT en met Den Draak spraakherkenning.

Wilt u liever "online" geschoold worden? Den Draak Spraakherkenning heeft onlangs, november 2016, haar Spraakherkenningsacademie online gebracht. Een uitstekende online cursus waarmee u wegwijs kunt raken in de wereld van de spraakherkenning.

Veel expertise is in de afgelopen jaren ontwikkeld bij:

  • het optimaal gebruik van spraakherkenning bij het dicteren van teksten, zoals e-mails, notities en documenten.
  • het maken van uitgekiende commando's om de bediening van (ingewikkelde) programma's met spraakherkenning mogelijk te maken.
  • het gebruik van het geavanceerde macrosysteem NatLink/Unimacro/Vocola. Van het Unimacro gedeelte ben ik sinds jaren de belangrijkste ontwikkelaar. Tevens wordt installatieprogramma door mij verzorgd en onderhouden.

Voor meer informatie kunt u contact met Quintijn opnemen.